(Mattæus 6:9-10) I skal derfor bede således: ’Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget. 10 Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.

(Åbenbaringen 21:4) Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet."